0707813548

Montering och inkörning

INKÖRNINGSINSTRUKTIONER/TIPS FÖR PROBLEMFRIA BROMSAR:

OBS! denna text ska tas på allvar för att du som kund ska få bästa möjliga bromsverkan och minimera risken som problem med skakningar i ratten vid inbromsning.

MONTERING SKIVOR:
Före skivan sätts på plats ska löst sittande smuts och rost avlägsnas med stålborste. Detta för att skivan då blir monterad så rakt som möjligt och inkörningstiden minimeras. Var inte rädd att borsta hårt för att få bort så mycket som möjligt. Vid byte till nya skivor skall nya belägg monteras för att en så bra anliggningsyta som möjligt ska uppnås mellan belägg och skiva.

MONTERING BELÄGG:
Vid montering av beläggen ska kolvarna i oket inspekteras och säkerställas att de går lätt fram och tillbaka Detta för att beläggen inte ska ligga an mot skivan vid körning och i värsta fall förstöra skivor och belägg. Går kolvarna en aning trögt så smörj upp dem.

Fasta bromsok har stålpinne/ar som håller beläggen på plats i oket ska de inspekteras att belägget glider lätt. Beläggen ska även kunna glida lätt fram och tillbaka i oket.

I glidok är det viktigt att beläggen glider lätt fram och tillbaka i bygeln/okhållaren -annars kommer bromsarna ligga på och problem med bromsarna kan uppstå senare.

INKÖRNINGSINSTRUKTIONER/TIPS FÖR PROBLEMFRIA BROMSAR:
Belägg och skiva har inte bästa möjliga anliggningsyta mot varandra eftersom de inte är inslitna. De ska därför köras ca. 50 mil för att få bästa möjliga bromseffekt. Inkörning ska ske med små lätta inbromsningar från tex. 90km/h till 30km/h som efter hand kan utföras hårdare. Vänta gärna en stund om det är möjligt mellan inbromsningarna för att skiva och belägg ska hinna kylas. Den första tiden är det viktigt att man EJ bromsar hårt och framförallt inte hårt till stillastående vilket kan göra att bindemedlet i beläggen bränner fast ojämnt på skivorna och har man otur kan detta räcka för att man ska få vibrationer i ratten vid inbomsning.

Eftersom inkörningstiden kan variera kraftigt så utför inga kraftiga inbromsningar utan att först ha tittat på skivorna och det syns på dem att hela beläggets yta greppar mot skivan. Det ska synas slitmärken på skivorna på hela ytan där beläggen greppar. 

OBS. Bromseffekten kan vara begränsad under inkörningen.OBS

Denna inkörningsinstruktion ska tas på allvar för att du som kund ska få bästa möjliga bromsverkan och ha bästa möjliga chans att slippa problem som t.ex. vinda och i värsta fall spruckna skivor.